پرسشنامه اعتماد مصرف کننده به وب سایت های فروش

پرسشنامه اعتماد مصرف کننده به وب سایت های فروش توسط سولیوان و کیم  (۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (شهرت وب سایت، اعتماد آنلاین، سودمندی درک شده، ریسک درک شده) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مشتری مداری
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

چهار بعد (شهرت وب سایت، اعتماد آنلاین، سودمندی درک شده، ریسک درک شده)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید